Firma rozpoczęła swoją działalność ponad dwadzieścia lat temu jako międzynarodowy dystrybutor materiałów dedykowanych do produkcji mebli i wyposażenia laboratoryjnego. Przez ten czas rozwijaliśmy technologię produkcji mebli laboratoryjnych, inwestując we własny zakład obróbki stali i materiału drewnianego jak również własną malarnię proszkową. Dzięki temu niemal wszystkie komponenty powstają w naszej firmie.

Specjalizujemy się w każdym z elementów działalności – od pomiaru i fachowe doradztwo przez produkcję, transport i montaż. W celu zapewnienia wiarygodności serwis oferowanych mebli, wykonywany jest przez uprawnionych pracowników, którzy posiadają odpowiednie pozwolenia np. w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Realizujemy dostawy dygestoriów, stołów wyspowych, wagowych, stołów specjalistycznych do wszystkich typów laboratoriów.

Kierujemy się zasadą, że wysokiej klasy meble laboratoryjne to obok odczynników i aparatury badawczej podstawowy element nowoczesnych i bezpiecznych laboratoriów.

Normy i certyfikaty:

Posiadamy certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych

Dotyczący zapewnienia zarządzania środowiskiem w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli laboratoryjnych

Atest higieniczny

Stoły laboratoryjne, stanowiska robocze posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 „Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”

Wszystkie elementy/urządzenia oferowanego wyposażenia laboratoryjnego zasilane energią elektryczną posiadają deklarację zgodności CE

Metalowe elementy stelaży, osłon metalowych pokryte farbą proszkową epoksydową ze względu na bezpieczeństwo pożarowe są sklasyfikowane jako prawie niezapalne – klasy A2 według normy EN 13501-1+A1:2010

Wszystkie  elementy  metalowe z blachy stalowej ocynkowanej  wyposażenia laboratoryjnego są niepalne oraz odporne na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Odporność mebli na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej jest potwierdzona dokumentem z badania odporności korozyjnej blach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych farbą proszkową poliuretanową.