Błędy przy użytkowaniu mebli laboratoryjnych. Jak ich unikać?

Podobnie jak każda inna działalność, także praca w laboratorium wiąże się z generowaniem różnego typu zagrożeń i popełnianiem licznych błędów. Odpowiadają za nie m.in. nieostrożność, brak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu zasad BHP czy zastosowanie nieodpowiednich rozwiązań technologicznych w meblach laboratoryjnych. Dbanie o właściwe użytkowanie mebli laboratoryjnych wpływa na bezpieczeństwo pracowników, a to ma znów bezpośrednie przełożenie na jakość oraz komfort pracy. Jakich działań należy zatem unikać przy korzystaniu z mebli laboratoryjnych? Zapraszamy do zapoznania się z wpisem.