Co warto wiedzieć zanim przystąpimy do wyposażania laboratorium?

Bezpieczne i funkcjonalne laboratorium, to takie, które zostało uprzednio odpowiednio wyposażone. Najważniejszym elementem są w nim bez wątpienia instalacje elektryczne, wodno-ściekowe, próżniowe, gazowe i wyciągowe. Kiedy już zadbamy o te elementy, to konieczne będzie wybranie funkcjonalnych mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz odpowiedniej armatury.