Ogólne wyposażenie laboratorium

Aby laboratorium było miejscem bezpiecznym i funkcjonalnym, powinno być odpowiednio wyposażone. Najważniejszym elementem wyposażenia są instalacje: wodno-ściekowa, elektryczna, wyciągowa, gazowa i próżniowa. W dalszej kolejności należy zadbać o profesjonalne meble laboratoryjne, dygestoria oraz odpowiednią aparaturę, bez której większość doświadczeń nie mogłaby być poprawnie przeprowadzona.