Realizacja umeblowania laboratorium dla firmy APRS Sp. z o.o. z Nielbarka

Maj 2018 był miesiącem zakończenia prac związanych z umeblowaniem małego laboratorium w Centrum Badawczo Rozwojowym firmy APRS w Nielbarku. Nawet takie niewielkie realizacje potrafią być ciekawym wyzwaniem, zwłaszcza że aranżacja laboratorium była mocno zróżnicowana, a klient wymagał od nas kreatywności i zastosowania licznych niestandardowych rozwiązań. Cieszymy się jednak, że udało się sprostać oczekiwaniom inwestora, co potwierdził wystawiając nam pozytywne referencje