Właściwości blatów laboratoryjnych

Istotnym elementem mebli laboratoryjnych są blaty. Stanowią one podstawową i niezbędną część każdego laboratorium. Na blatach wykonywana jest większość czynności związanych z prowadzonymi pracami. Na nich ustawiana jest znaczna część aparatury oraz materiał niezbędny do wykonywania badań. W zależności od specyfiki prowadzonych w laboratorium prac oraz potencjalnego kontaktu powierzchni blatów ze związkami chemicznymi, blaty wykonuje się z różnych materiałów.