Wytrzymałość mebli laboratoryjnych. Od czego zależy?

Meble laboratoryjne stanowią nie tylko element wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych czy strefę roboczą dla pracowników, ale są przede wszystkim integralnym narzędziem pracy i miejscem przechowywania cennej aparatury, próbek oraz odczynników do badań. Stabilność mebli, a także ich wytrzymałość na działanie różnego rodzaju czynników (chemicznych, fizycznych oraz mikrobiologicznych) są przez to konieczne do właściwego funkcjonowania laboratoriów i spełniania potrzeb pracujących w nich specjalistów.