Zasady BHP w laboratorium

Zapewnienie bezpieczeństwa w laboratorium wymaga podjęcia wielu działań. Przede wszystkim trzeba stworzyć właściwe warunki pracy i opracować odpowiednie procedury postępowania. Bardzo istotne w korzystaniu z laboratorium jest przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W każdym laboratorium, najlepiej przy wejściu powinien wisieć regulamin korzystania z pracowni. Zapoznanie się z nim jest obowiązkowe, co pozwoli zapobiec występowaniu wypadków i problemów ze sprzętem. Ważne jest, żeby nie tylko laboranci, ale również osoba postronna znajdująca się w pracowni, zapoznała się i przestrzegała zasad BHP.